Stary Testament

Nowy Testament

2 Kronik 28:7 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

Także Zychry, mocarz efraimski, zabił syna królewskiego Masejasza; Azrikama, przełożonego jego domu i Elkana, drugiego po królu.

Czytaj pełny rozdział 2 Kronik 28

Widok 2 Kronik 28:7 w kontekście