Stary Testament

Nowy Testament

Trzeci List Jana 1:1-5 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

1. Starszy, do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie.

2. Umiłowany, modlę się co do wszystkich spraw, by ci się szczęśliwie powodziło i abyś był zdrowym, tak jak się szczęśliwie wiedzie twojej duszy.

3. Gdyż bardzo się ucieszyłem, kiedy nadeszli bracia oraz świadczyli o twojej szczerości; ponieważ ty żyjesz w prawdzie.

4. Większych od tych nie mam radości, by słuchać, że moje dzieci żyją w prawdzie.

5. Umiłowany, wiernie czynisz, jeśli się utrudziłeś dla braci i dla gości,

Czytaj pełny rozdział Trzeci List Jana 1