Rozdziały

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Stary Testament

Nowy Testament

Pierwszy List Do Tesaloniczan 5 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

1. A odnośnie czasów oraz stosownych pór, bracia, nie ma potrzeby wam pisać.

2. Gdyż sami dokładnie wiecie, że dzień Pana tak przychodzi, jak złodziej w nocy.

3. Kiedy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy zbliża się ich zagłada; jak ból porodowy tej, co ma w łonie, i się nie wymkną.

4. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień zaskoczył jak złodziej.

5. Gdyż wy wszyscy jesteście dziećmi światła i dziećmi dnia; nie jesteśmy dziećmi nocy, ani ciemności.

6. Zatem więc, nie śpijmy jak pozostali, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.

7. Ponieważ śpiący śpią w nocy, a upijający się są pijani nocą.

8. Ale my, którzy jesteśmy dnia bądźmy trzeźwymi, odzianymi pancerzem wiary, miłości oraz hełmem nadziei ratunku.

9. Gdyż Bóg nie pozostawił nas dla gniewu, ale do zdobycia zbawienia przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

10. Tego, który za nas umarł, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy razem z nim żyli.

11. Dlatego zachęcajcie jedni drugich oraz budujcie jeden drugiego, tak jak też czynicie.

12. Prosimy was, bracia, aby dostrzegać tych, co pomiędzy wami się trudzą, kierują was w Panu oraz napominają was;

13. i w miłości więcej im wierzyć z powodu ich pracy. Zachowujcie też pokój między sobą.

14. Lecz zachęcamy was, bracia, napominajcie tych, co nie znają Praw, pocieszajcie trwożliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi względem wszystkich.

15. Uważajcie, aby ktoś komuś złem z powodu zła nie oddał, ale zawsze dążcie do szlachetnego, jedni względem drugich oraz względem wszystkich.

16. Zawsze się cieszcie;

17. nieustannie się módlcie;

18. we wszystkim dziękujcie bo to jest dla was wolą Boga w Jezusie Chrystusie.

19. Ducha nie gaście;

20. proroctw nie lekceważcie;

21. wszystko próbujcie szlachetne zatrzymujcie;

22. trzymajcie się z dala od każdej formy niegodziwości.

23. Zaś sam Bóg pokoju oby was uświęcił jako doskonałych, a cały wasz duch, dusza i nienaganne ciało zostały ustrzeżone na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

24. Ten, który was powołuje jest wierny, On to też uczyni.

25. Bracia, módlcie się za nas.

26. Pozdrówcie wszystkich braci w świętym pocałunku.

27. Zaprzysięgam was przez Pana, aby ten list został przeczytany wszystkim braciom.

28. Łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, z wami. Amen.