Stary Testament

Nowy Testament

Pierwszy List Do Koryntian 15:43 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

jest siane we wzgardzie a jest wskrzeszane w chwale; jest siane w bezsile a jest wskrzeszane w mocy; jest siane ciało zmysłowe a jest wskrzeszane ciało duchowe.

Czytaj pełny rozdział Pierwszy List Do Koryntian 15

Widok Pierwszy List Do Koryntian 15:43 w kontekście