Stary Testament

Nowy Testament

Objawienie Spisane Przez Jana 17:2 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

Z którą obcowali władcy ziemi; a ci, co zamieszkują ziemię zostali upici z wina jej bałwochwalstwa.

Czytaj pełny rozdział Objawienie Spisane Przez Jana 17

Widok Objawienie Spisane Przez Jana 17:2 w kontekście