Stary Testament

Nowy Testament

Objawienie Spisane Przez Jana 17:17 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

Bowiem Bóg dał im do serc, by uczynili Jego postanowienie. Uczynili to jednomyślnie oraz dali ich władzę bestii, aż zostaną spełnione słowa Boga.

Czytaj pełny rozdział Objawienie Spisane Przez Jana 17

Widok Objawienie Spisane Przez Jana 17:17 w kontekście