Stary Testament

Nowy Testament

List Do Kolosan 4:3 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

Modląc się równocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi Mądrości, by powiedzieć tajemnicę Chrystusa. Dla niej jestem związany,

Czytaj pełny rozdział List Do Kolosan 4

Widok List Do Kolosan 4:3 w kontekście