Rozdziały

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Stary Testament

Nowy Testament

List Do Kolosan 3 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

1. Jeśli zatem, zostaliście ożywieni z Chrystusem, szukajcie tych, co są w górze, gdzie jest Chrystus, siedząc po prawicy Boga.

2. O tych w górze rozmyślajcie nie o tych na ziemi.

3. Bo umarliście, a wasze życie jest ukryte w Bogu razem z Chrystusem.

4. A gdy Chrystus to wasze życie zostanie ukazany, wtedy i wy zostaniecie ukazani razem z nim w chwale.

5. Zatem uczyńcie martwymi wasze członki na ziemi; cudzołóstwo, nieczystość, namiętność, zgubne pragnienie i chciwość, która jest bałwochwalstwem,

6. gdyż przez nie przychodzi gniew Boga na dzieci nieposłuszeństwa.

7. Także wy niegdyś w nich chodziliście, gdy pośród nich pędziliście życie.

8. Ale teraz odłóżcie to wszystko: Zapalczywość, gniew, oszczerstwo oraz haniebną mowę z waszych ust.

9. Nie kłamcie jedni względem drugich; rozbierzcie się ze starego człowieka, razem z jego uczynkami,

10. a ubierzcie nowego, odnawianego względem wiedzy do obrazu Tego, który go stworzył.

11. Gdzie nie ma Greka i Żyda, obrzezania i nieobrzezania, obcego, Scyty, niewolnika, wolnego; ale wszystkim we wszystkich jest Chrystus.

12. Zatem jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przywdziejcie wnętrza zmiłowania; życzliwość, pokorę, łagodność, wyrozumiałość;

13. znosząc cierpliwie jedni drugich i przebaczając sobie, jeśli ktoś ma przeciwko komuś jakiś zarzut. Jak Chrystus wam przebaczył tak i wy.

14. A nad tym wszystkim jest miłość, która jest więzią doskonałości.

15. Zaś w waszych sercach niech rządzi pokój Boga, do którego też zostaliście powołani w jednym ciele; zatem stawajcie się wdzięczni.

16. Słowo Chrystusa niech zamieszkuje w was obficie, nauczając w całej mądrości. Także napominajcie samych siebie psalmami, hymnami, pieśniami duchowymi, we wdzięczności śpiewając Panu w waszych sercach.

17. A wszystko, cokolwiek byście robili w mowie, lub w czynie wszystko róbcie w Imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu.

18. Żony, bądźcie podporządkowane swoim mężom, jak jest stosowne w Panu.

19. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie względem nich surowi.

20. Dzieci, we wszystkim bądźcie posłuszne rodzicom, bo to jest przyjemne dla Pana.

21. Ojcowie, nie rozjątrzajcie waszych dzieci, aby nie upadały na duchu.

22. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim panom według cielesnej natury. Nie w służbie dla oka, jako ci, co chcą się przypodobać ludziom ale w szczerości serca, bojąc się Boga.

23. Jeśli to czynicie róbcie z serca, jak Panu, a nie ludziom;

24. wiedząc, że od Pana otrzymacie zapłatę dziedzictwa. Bądźcie sługami Pana, Chrystusa.

25. Zaś ten, co czyni niesprawiedliwość, otrzyma z powrotem niesprawiedliwość, którą uczynił, i nie ma względu na osobę.