Stary Testament

Nowy Testament

List Do Filemona 1:8-19 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

8. Dlatego mając w Chrystusie wielką swobodę wypowiedzi, polecam ci to, co jest stosowne,

9. i z powodu miłości raczej zachęcam, będąc prawie starcem Pawłem, a teraz także więźniem Jezusa Chrystusa.

10. Proszę cię odnośnie mojego syna Onezyma, którego wydałem w moich pętach,

11. niegdyś dla ciebie bezużytecznego, ale teraz bardzo mi przydatnego oraz tobie, którego ci wysłałem.

12. Ty go przyjmij, jak moje serce.

13. Ja go chciałem zatrzymać przy sobie, by mi za ciebie usługiwał w pętach Ewangelii,

14. ale bez twojej opinii niczego nie zechciałem uczynić, aby twoje, odpowiednie postanowienie, nie było jakby z konieczności, ale z dobrowolnego wyboru.

15. Gdyż może z tego powodu został oddzielony na jakiś czas, abyś go otrzymał jako wiecznego.

16. Już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, gdyż umiłowanego brata; najbardziej przeze mnie, ale daleko bardziej przez ciebie, i w ciele wewnętrznym, i w Panu.

17. Jeśli więc, uważasz mnie za współuczestnika, przyjmij go jak mnie.

18. Zaś jeśli ci uczyni jakąś niesprawiedliwość, lub jest coś winien, policz to mnie.

19. Ja, Paweł napisałem to moją ręką ja spłacę; aby ci nie powiedzieć, że jesteś mi winny także samego siebie.

Czytaj pełny rozdział List Do Filemona 1