Ewangelia Łukasza 9:23 NBG

23 Zaś do wszystkich mówił: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie i niech co dzień odrzuci swój krzyż, i niech mi towarzyszy.

Czytaj pełny rozdział Ewangelia Łukasza 9

Widok Ewangelia Łukasza 9:23 w kontekście