Rozdziały

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Stary Testament

Nowy Testament

Drugi List Do Tymoteusza 3 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

1. A to wiedz, że w ostatnich dniach nastaną czasy trudne do zniesienia.

2. Bowiem ludzie będą kochający samych siebie, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, niesforni rodzicom, niewdzięczni, niepobożni,

3. bez serca, nieubłagani, oszczerczy, nieopanowani, dzicy, nie kochający dobra,

4. zdrajcy, szybcy, nadęci, więcej kochający rozkosz niż Boga.

5. Tacy, co mają pozory pobożności, ale jej potędze zaprzeczyli; tych także unikaj.

6. Bo z nich są ci, którzy się wciskają do domów oraz zniewalają kobietki napełnione grzechami i prowadzone rozmaitymi pragnieniami;

7. zawsze się uczące, a nigdy nie mogące dojść do poznania prawdy.

8. Zaś jakim sposobem Jannes i Jambres stawili czoła Mojżeszowi, tak i ci stawiają czoło prawdzie; ludzie zdemoralizowanego umysłu, niezdatni co do wiary.

9. Ale nie posuną się naprzód, do większego; gdyż ich szaleństwo będzie wyraźne dla wszystkich, tak jak było i tamtych.

10. A ty poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, celem, wiarą, wyrozumiałością, miłością i wytrwałością.

11. Za prześladowaniami i cierpieniami, co mi się wydarzyły w Antiochii, w Ikonium oraz w Listrze; które to prześladowania wytrzymałem i ze wszystkich mnie Pan wyciągnął.

12. Ale będą też prześladowani wszyscy, co chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie.

13. Zaś ludzie niegodziwi i czarownicy posuną się naprzód, do jeszcze gorszego, zwodząc oraz będąc zwiedzeni.

14. Ale ty trwaj w tych rzeczach, których się nauczyłeś oraz zostałeś przekonany, wiedząc, od kogo się nauczyłeś.

15. Bo od dzieciństwa znasz Pisma Święte, mogące cię uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, tą w Chrystusie Jezusie.

16. Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu, do rewizji, do wychowania dzieci w sprawiedliwości;

17. aby człowiek Boga był przygotowany i wyposażony do każdego szlachetnego działania.