Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Johannes 17:11 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

Eg er ikkje lenger i verda, men dei er i verda, og eg går til deg. Heilage Far, hald dei fast i ditt namn, det namnet du har gjeve meg, så dei kan vera eitt slik som vi er eitt.

Les hele kapitlet Johannes 17

Vis Johannes 17:11 i sammenheng