Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Johannes' Openberring 4:6-10 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

6. Framfor trona var det som eit glashav, likt krystall.Og i midten, rundt trona, var det fire skapningar. Dei hadde fullt av auge framme og bak.

7. Den første skapningen var lik ei løve, den andre var lik ein okse, den tredje hadde andlet som eit menneske, og den fjerde var lik ei flygande ørn.

8. Kvar av dei fire skapningane hadde seks venger, og overalt hadde dei fullt av auge, også under vengene. Natt og dag ropar dei, utan stans: Heilag, heilag, heilag er Herren Gud, Den allmektige,han som var og som er og som kjem.

9. Kvar gong dei fire skapningane prisar og hyllar og takkar han som sit på trona, han som lever i all æve,

10. fell dei tjuefire eldste ned for han som sit på trona, og dei tilbed han som lever i all æve. Dei kastar sigerskransane sine ned framfor trona og ropar:

Les hele kapitlet Johannes' Openberring 4