Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Johannes' Openberring 4:10 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

fell dei tjuefire eldste ned for han som sit på trona, og dei tilbed han som lever i all æve. Dei kastar sigerskransane sine ned framfor trona og ropar:

Les hele kapitlet Johannes' Openberring 4

Vis Johannes' Openberring 4:10 i sammenheng