Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

1. Peter 1:9-12 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

9. for de skal nå målet for trua: frelse for sjelene dykkar.

10. Denne frelsa var det profetane søkte etter og ville utforska då dei profeterte om den nåden de skulle få.

11. Dei freista å finna ut kva tid Kristi Ande, som var i dei, viste fram til, og korleis den tida skulle vera. For Anden vitna om Kristi lidingar og den herlegdomen som sidan skulle koma.

12. Det vart openberra for dei at det ikkje var seg sjølve, men dykk dei tente med bodskapen sin. Og denne bodskapen har de no fått høyra av dei som forkynte evangeliet for dykk ved Den heilage ande, som er send frå himmelen. Dette er noko som til og med englar lengtar etter å sjå inn i.

Les hele kapitlet 1. Peter 1