Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

1. Peter 1:10 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

Denne frelsa var det profetane søkte etter og ville utforska då dei profeterte om den nåden de skulle få.

Les hele kapitlet 1. Peter 1

Vis 1. Peter 1:10 i sammenheng