Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Nehemja 12:27-35 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

27. Då muren omkring Jerusalem skulle innviast, bad dei levittane frå alle stader koma til Jerusalem for å feira vigsla med glede og takk, med song og symbalar, harper og lyrer.

28. Songarane samla seg. Dei kom frå områda rundt Jerusalem og frå landsbyane til Netofa-slekta,

29. frå Bet-Haggilgal og frå markene ved Geba og Asmavet. For songarane hadde bygd seg landsbyar rundt Jerusalem.

30. Prestane og levittane reinsa seg sjølve, så reinsa dei folket, portane og muren.

31. Eg lét leiarane i Juda stiga opp på muren og stilte så opp to store takkekor. Det eine gjekk til høgre på muren mot Møkkporten.

32. Etter dei følgde Hosjaja og halvparten av leiarane i Juda,

33. og Asarja, Esra, Mesjullam,

34. Juda, Benjamin, Sjemaja og Jeremia,

35. og nokre av prestane med trompetar. Det var Sakarja, son til Jonatan, son til Sjemaja, son til Mattanja, son til Mikaja, son til Sakkur, son til Asaf,

Les hele kapitlet Nehemja 12