Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Ester 10:1-3 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

1. Kong Xerxes la skatt på fastlandet og på øyane i havet.

2. Alt det han gjorde i makt og velde, og historia om korleis kongen gav Mordekai høg rang, er nedskrive i krønikene til kongane i Media og Persia.

3. For jøden Mordekai var nest etter kong Xerxes i rang. Han var stor mellom jødane og godt likt av alle sine landsmenn. Han søkte det gode for folket sitt og fremja fred for alle sine etterkomarar.

Les hele kapitlet Ester 10