Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Daniel 9:18 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

Min Gud, vend øyret til og høyr! Lat opp auga dine og sjå ruinane våre og byen som ditt namn er nemnt over. For det er ikkje i tillit til våre rettferdige gjerningar at vi ber våre rop om nåde fram for ditt andlet, det er i tillit til di store miskunn.

Les hele kapitlet Daniel 9

Vis Daniel 9:18 i sammenheng