Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

3. Johannes 1:12 Bibelen 1978-85 Nynorsk (N78NN)

Om Demetrius har alle berre godt å seia, ja, sanninga sjølv vitnar for han. Det same gjer vi, og du veit at vårt vitnemål er sant.

Les hele kapitlet 3. Johannes 1

Vis 3. Johannes 1:12 i sammenheng