Oude Testament

Nieuwe Testament

Zacharia 14:5 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem.

Lees verder hoofdstuk Zacharia 14

Uitzicht Zacharia 14:5 in verband