Oude Testament

Nieuwe Testament

Spreuken 30:1 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

De woorden van Agur, de zoon van Jake. De godsspraak.Deze man zegt: Ik tobde mij af, o God,ik tobde mij af, o God, en ik versmacht;

Lees verder hoofdstuk Spreuken 30

Uitzicht Spreuken 30:1 in verband