Oude Testament

Nieuwe Testament

Sefanja 1:8 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Het zal geschieden ten dage van het offermaal des Heren, dat Ik bezoeking zal doen over de vorsten en over de koningszonen en over allen die uitheemse kleding dragen.

Lees verder hoofdstuk Sefanja 1

Uitzicht Sefanja 1:8 in verband