Oude Testament

Nieuwe Testament

Nehemia 8:8 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbetai, Hodia, Maäseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Chanan, Pelaja en de Levieten gaven het volk onderricht in de wet, terwijl het op zijn plaats bleef staan.

Lees verder hoofdstuk Nehemia 8

Uitzicht Nehemia 8:8 in verband