Oude Testament

Nieuwe Testament

Joël 3:17 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En gij zult weten, dat Ik, de Here, uw God ben, die woon op Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn, en vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken.

Lees verder hoofdstuk Joël 3

Uitzicht Joël 3:17 in verband