Oude Testament

Nieuwe Testament

Jesaja 7:14 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven.

Lees verder hoofdstuk Jesaja 7

Uitzicht Jesaja 7:14 in verband