Oude Testament

Nieuwe Testament

Jeremia 44:24 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Verder zeide Jeremia tot het gehele volk en al de vrouwen: Hoort het woord des Heren, gij geheel Juda dat in het land Egypte zijt:

Lees verder hoofdstuk Jeremia 44

Uitzicht Jeremia 44:24 in verband