Oude Testament

Nieuwe Testament

Genesis 23:17 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Zo ging het veld van Efron, dat in Makpela tegenover Mamre ligt, het veld en de spelonk aldaar, en al het geboomte op het veld, op het gehele terrein ervan rondom,

Lees verder hoofdstuk Genesis 23

Uitzicht Genesis 23:17 in verband