Oude Testament

Nieuwe Testament

Ezechiël 12:17 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Het woord des Heren kwam tot mij:

Lees verder hoofdstuk Ezechiël 12

Uitzicht Ezechiël 12:17 in verband