Oude Testament

Nieuwe Testament

2 Kronieken 19:4 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Josafat verbleef te Jeruzalem. Opnieuw trok hij uit onder het volk, van Berseba af tot aan het gebergte van Efraïm, en deed het wederkeren tot de Here, de God zijner vaderen.

Lees verder hoofdstuk 2 Kronieken 19

Uitzicht 2 Kronieken 19:4 in verband