Oude Testament

Nieuwe Testament

Romeinen 2:25 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Want besneden te zijn heeft wel betekenis, indien gij de wet volbrengt, maar indien gij een overtreder van de wet zijt, is uw besnijdenis tot onbesnedenheid geworden.

Lees verder hoofdstuk Romeinen 2

Uitzicht Romeinen 2:25 in verband