Oude Testament

Nieuwe Testament

Marcus 5:31 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En zijn discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet, dat de schare tegen U opdringt en Gij zegt: Wie heeft Mij aangeraakt?

Lees verder hoofdstuk Marcus 5

Uitzicht Marcus 5:31 in verband