Oude Testament

Nieuwe Testament

Johannes 8:28 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Jezus dan zeide: Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien, dat Ik het ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft.

Lees verder hoofdstuk Johannes 8

Uitzicht Johannes 8:28 in verband