Oude Testament

Nieuwe Testament

Handelingen 18:25 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Deze was ingelicht omtrent de weg des Heren en, vurig van geest, sprak en leerde hij nauwkeurig hetgeen op Jezus betrekking had, ofschoon hij alleen wist van de doop van Johannes.

Lees verder hoofdstuk Handelingen 18

Uitzicht Handelingen 18:25 in verband