Oude Testament

Nieuwe Testament

Efeziërs 6:19 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken,

Lees verder hoofdstuk Efeziërs 6

Uitzicht Efeziërs 6:19 in verband