Oude Testament

Nieuwe Testament

Efeziërs 5:3 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt,

Lees verder hoofdstuk Efeziërs 5

Uitzicht Efeziërs 5:3 in verband