Oude Testament

Nieuwe Testament

Efeziërs 1:11 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil,

Lees verder hoofdstuk Efeziërs 1

Uitzicht Efeziërs 1:11 in verband