Oude Testament

Nieuwe Testament

2 Petrus 1:10 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.

Lees verder hoofdstuk 2 Petrus 1

Uitzicht 2 Petrus 1:10 in verband