Oude Testament

Nieuwe Testament

1 Timoteüs 5:18 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Immers, de Schrift zegt: Gij zult een dorsende os niet muilbanden, en: De arbeider is zijn loon waard.

Lees verder hoofdstuk 1 Timoteüs 5

Uitzicht 1 Timoteüs 5:18 in verband