hoofdstukken

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Oude Testament

Nieuwe Testament

2 Thessalonicenzen 3 Het Boek (HTB)

Blijf het goede doen

1. Broeders en zusters, ik vraag u voor ons te blijven bidden. Bid dat het goede nieuws van de Here zich snel zal verspreiden en overal zo'n invloed op de mensen zal hebben dat zij Hem gaan eren, zoals ook bij u het geval is.

2. Bid ook dat wij bewaard mogen blijven voor slechte en kwaadaardige mensen, want niet iedereen is te vertrouwen.

3. Wij weten dat de Here wel te vertrouwen is. Hij zal u sterk maken en u tegen de aanvallen van de duivel beschermen.

4. De Here geeft ons de overtuiging dat u altijd zult doen wat wij u zeggen.

5. De Here moge u een steeds beter begrip geven van Gods liefde en Christus' geduld.

6. Broeders en zusters, namens de Here Jezus Christus moeten wij u zeggen dat u geen contact meer mag hebben met christenen die hun plicht verzaken en niet doen wat wij u hebben geleerd.

7. U weet zelf hoe wij bij u hebben geleefd. Daaraan kunt u een voorbeeld nemen. U hebt gezien hoe wij onze plicht vervuld hebben.

8. Wij hebben van niemand geprofiteerd, dag en nacht hebben wij hard gewerkt om niemand tot last te zijn.

9. Wij hadden dat overigens best van u mogen vragen, maar hebben het niet gedaan om u tot een voorbeeld te zijn. Leef daar dan ook naar!

10. Toen wij nog bij u waren, hebben we u er al op gewezen dat wie niet wil werken, ook niet zal eten.

11. Want wij horen dat er sommigen onder u zijn die hun plichten niet vervullen. Zij willen zich niet vermoeien met werken, maar zich wel bemoeien met andermans zaken.

12. In de naam van de Here Jezus Christus dragen wij zulke mensen op rustig aan het werk te gaan en hun eigen brood te verdienen.

13. Wat uzelf betreft, broeders en zusters, laat u niet ontmoedigen en blijf het goede doen.

14. Als iemand niet luistert naar wat wij in deze brief zeggen, moet u hem als ongehoorzaam bestempelen en links laten liggen, dan zal hij zich wel schamen.

15. Behandel hem niet als een vijand, maar als een broeder die gewaarschuwd moet worden.

16. Ik wens u toe dat de Here van de vrede u altijd zijn vrede zal laten ervaren, wat er ook gebeurt. Laat Hij bij u allen zijn.

17. Zoals aan het slot van al mijn brieven, schrijf ik, Paulus, zelf de groet. Daaraan kunt u zien dat een brief van mij komt. Kijk, zo schrijf ik.

18. Ik wens u allen de genade van onze Here Jezus Christus toe.