Oude Testament

Nieuwe Testament

Ezechiël 2:10 BasisBijbel (BB)

Hij rolde de boekrol voor mij open. Ik zag dat hij aan de voorkant én achterkant was volgeschreven. Hij was helemaal volgeschreven met treurliederen en gejammer. (lees verder)

Lees verder hoofdstuk Ezechiël 2

Uitzicht Ezechiël 2:10 in verband