Oude Testament

Nieuwe Testament

Ester 2:14 BasisBijbel (BB)

's Avonds ging ze naar de koning en 's morgens kwam ze weer naar buiten. Dan werd ze naar een tweede vrouwenhuis gebracht, waarover Saäsgaz het toezicht had. Hij was de bewaker van de bijvrouwen van de koning. Ze mocht alleen nog bij de koning komen als de koning haar liet roepen.

Lees verder hoofdstuk Ester 2

Uitzicht Ester 2:14 in verband