Oude Testament

Nieuwe Testament

2 Kronieken 19:11 BasisBijbel (BB)

De hogepriester Amarja zal rechter zijn over alle overtredingen van de wetten van de Heer. Zebadja, de zoon van Jismaël, het familiehoofd van de stam van Juda, zal rechter zijn over alle overtredingen van de wetten van de koning. De Levieten zullen jullie helpen. Wees vastberaden om het zó te doen. Dan zal de Heer met jullie zijn."

Lees verder hoofdstuk 2 Kronieken 19

Uitzicht 2 Kronieken 19:11 in verband