Oude Testament

Nieuwe Testament

1 Kronieken 1:42 BasisBijbel (BB)

De zonen van Ezer waren: Bilhan, Zaävan en Akan. De zonen van Disan waren: Uz en Aran.

Lees verder hoofdstuk 1 Kronieken 1

Uitzicht 1 Kronieken 1:42 in verband