Oude Testament

Nieuwe Testament

1 Tessalonicenzen 1:1 BasisBijbel (BB)

Deze brief is van Paulus, Silvanus [ (= Silas ) ] en Timoteüs. Wij doen de groeten aan de gelovigen in Tessalonika. Jullie horen bij God de Vader en bij de Heer Jezus Christus . Ik bid dat onze God en Vader in alles goed voor jullie zal zijn. En dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus.

Lees verder hoofdstuk 1 Tessalonicenzen 1

Uitzicht 1 Tessalonicenzen 1:1 in verband