ဓမ္မဟောင်း‌ကျမ်း

ဓမ္မသစ်ကျမ်း

တော​လည် 8:1 Judson Bible (BJB)

ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင်သည် အာရုန်အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊

ပြီးပြည့်စုံသောအခနျးတှငျဖတျရှုပါ တော​လည် 8

အခြေအနေတွင်ကြည့်ရန်က