ဓမ္မဟောင်း‌ကျမ်း

ဓမ္မသစ်ကျမ်း

၂ သက် 3:5 Judson Bible (BJB)

ဘုရားသခင်ကို ချစ်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ သခင်ဘုရားသည် သင်တို့စိတ်နှလုံးကို ပြင်ဆင်တော်မူပါစေသော။

ပြီးပြည့်စုံသောအခနျးတှငျဖတျရှုပါ ၂ သက် 3

အခြေအနေတွင်ကြည့်ရန်က