ဓမ္မဟောင်း‌ကျမ်း

ဓမ္မသစ်ကျမ်း

၂ တိ 2:5 Judson Bible (BJB)

ပွဲ၌လူချင်းတိုက်သောသူမည်သည်ကား၊ ထုံးတမ်းအတိုင်းမတိုက်လျှင် ပန်းဦးရစ်ကိုမရ။

ပြီးပြည့်စုံသောအခနျးတှငျဖတျရှုပါ ၂ တိ 2

အခြေအနေတွင်ကြည့်ရန်က