ဓမ္မဟောင်း‌ကျမ်း

ဓမ္မသစ်ကျမ်း

၁ ယော 3:18 Judson Bible (BJB)

ချစ်သားတို့၊ ငါတို့သည် စကားပြောကာမျှအားဖြင့်သာ မချစ်ဘဲ၊ စိတ်ပါကိုယ်ရောက် ဧကန်အမှန် ချစ်ကြကုန်အံ့။

ပြီးပြည့်စုံသောအခနျးတှငျဖတျရှုပါ ၁ ယော 3

အခြေအနေတွင်ကြည့်ရန်က