ဓမ္မဟောင်း‌ကျမ်း

ဓမ္မသစ်ကျမ်း

ရော​မ 11:13 Judson Bible (BJB)

ထိုသို့ဆိုသော်၊

ပြီးပြည့်စုံသောအခနျးတှငျဖတျရှုပါ ရော​မ 11

အခြေအနေတွင်ကြည့်ရန်က